HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Gemeenteraadsvergadering

Gemeenteraadsvergadering

Dit item is verlopen op 06-01-2016.

Donderdag 26 november 2015

Aanvang: 20.00 uur

1.Opening en mededelingen

2.Vragenmoment voor raadsleden

3.Spreekrecht burgers (over onderwerpen op deze agenda)

4.Vaststelling agenda6.

5.Bekrachtigen van geheimhouding brief Z.50924/D.53162 en de geluidsopname van het besloten deel van de commissievergadering SOB d.d. 17 november 2015

6.Lijst van ingekomen stukken van 16 oktober 2015 tot en met 19 november 2015

7.Vaststelling besluitenlijst van 26 oktober 2015 en 05 november 2015

8.Hamerstukken
8.1. Bestemmingsplan reconstructie N236, km 7,0-11,0
8.2. Vaststellen 9e begrotingswijziging 2015
8.3. Begrotingswijzigingen 2015 en 2016 Regio Gooi en Vechtstreek
8.4. Financiƫle monitor 2, 2015
8.5. Mevrouw K. Hilders-van de Wetering vanaf 1 december 2015 ook te benoemen als commissielid Welzijn voor het CDA
8.6. Opheffing gemeenschappelijk regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek met ingang van 2016
8.7. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Regio Gooi en Vechtstreek
8.8. Opheffing gemeenschappelijk regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek met ingang van 2016
8.9. Bedrijfsplan Tomingroep 2015-2018 "Samen in beweging"
8.10. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Weesp 2015

9.Bespreekstukken
9.1. Benoeming waarnemend griffier

10.Sluiting 

Inspreken

Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda.
Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, t. 0294-491235/491324 of via de mail griffier@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken