HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Dammerweg 5b/c

Dammerweg 5b/c

Dit item is verlopen op 01-07-2015.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat op 12 mei 2015 het wijzigingsplan Dammerweg 5 b/c + bijlagen (IDN code: NL.IMRO.0457.BP02WP02LG-vg01)  ongewijzigd is vastgesteld. Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader voor het realiseren van een functieverandering. De bestaande agrarische bedrijfswoning (Dammerweg 5b) wordt omgezet naar een burgerwoning en in de achtergelegen stal (Dammerweg 5c) zal een Bed  & Breakfast mogelijk worden gemaakt met daarnaast 8 camperplaatsen.

Plangebied

Het plangebied betreft de locatie Dammerweg 5 b/c in Weesp. De locatie ligt in het landelijk gebied van de gemeente Weesp.

Plan raadplegen

Het wijzigingsplan Dammerweg 5 b/c + bijlage ligt met ingang van 21 mei 2015 voor 6 weken ter inzage (t/m woensdag 1 juli 2015) en kan worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0457.BP02WP02LG-vg01).  Het ligt tevens gedurende die periode tijdens openingstijden ter visie bij de receptie in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a in Weesp.

Beroep

Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de inzagetermijn  beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Binnen de genoemde inzagetermijn kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend. Het beroepschrift / verzoek om voorlopige voorziening moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan in werking op de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken