HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Dammerweg 5 b/c

Dammerweg 5 b/c

Dit item is verlopen op 22-04-2015.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat met ingang van donderdag 12 maart 2015 tot en met woensdag 22 april 2015, het ontwerpwijzigingsplan Dammerweg 5 b/c + bijlagen (IDN code: NL.IMRO.0457.BP02WP02LG-on01) ter inzage ligt.Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader voor het realiseren van een functieverandering. De bestaande agrarische bedrijfswoning (Dammerweg 5b) wordt omgezet naar een burgerwoning en in de achtergelegen stal (Dammerweg 5c) zal een Bed & Breakfast mogelijk worden gemaakt met daarnaast 8 camperplaatsen.
 

 

Plangebied
Het plangebied betreft de locatie Dammerweg 5 b/c in Weesp. De locatie ligt in het landelijk gebied van de gemeente Weesp.

 

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging, bij voorkeur schriftelijk hun zienswijze omtrent het bovengenoemde wijzigingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp, onder vermelding van “zienswijzen ontwerpwijzigingsplan Dammerweg 5 b/c”. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan per e-mail via rschutte@weesp.nl contact worden opgenomen met de heer R. Schutte.

 

Plan raadplegen
Het ontwerpwijzigingsplan Dammerweg 5 b/c + bijlagen kan worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0457.BP02WP02LG-on01) . Het ligt tevens tijdens openingstijden ter visie bij de receptie in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a in Weesp.


 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken