HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Crisisdienst en inzet crisisvoorzieningen

Crisisdienst en inzet crisisvoorzieningen

Crisisdienst en inzet crisisvoorzieningen

Burgemeester en wethouders hebben twee mandaat-volmacht-machtigingsbesluiten genomen. De crisisdienst wordt hiermee per 2017 uitgevoerd door Veilig Thuis. Ook kan Veilig Thuis pleegzorg en verblijf inzetten in crisissituaties.

U kunt deze besluiten de komende twee weken inzien bij het informatiecentrum.

Om de hiervoor genoemde besluiten te kunnen inzien kan een afspraak voor inzage worden gemaakt bij het team Samenleving op tel. (0294) 491 391 (van 8.30 – 17.00 uur).

Voor de bezwaarprocedure, zie Procedures in de kolom Algemene Informatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken