HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Buurtpanel Hogeweij en Noord-West (A) – 18 februari 2015

Buurtpanel Hogeweij en Noord-West (A) – 18 februari 2015

Dit item is verlopen op 25-03-2015.

Op 18 februari aanstaande vindt de eerste bijeenkomst van buurtpanel Hogeweij en Noord-West (buurtpanel A) plaats in gebouw Papelaan 99 om 19.30 uur. Alle bewoners, ondernemers, verenigingen, instanties en andere ‘gebruikers’ van deze twee wijken worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de eigen woon- en/of werkomgeving.

‘Wat kan er beter, anders,
veiliger, fraaier, schoner in uw wijk?’

Alle ideeën en plannen zijn welkom en zullen op deze avond aandachtig en serieus worden bekeken. Op deze buurtpanelavond zullen van professionele organisaties deskundigen aanwezig zijn, onder andere van de gemeente Weesp, politie Gooi en Vechtstreek, Ymere en Versa.

Hoe werkt een buurtpanel?
De opzet van de buurtpanelavond is als volgt. In het eerste deel van de avond zullen de professionele organisaties zich voorstellen en kort uitleggen wat er van hen verwacht mag worden en wat niet.

Aansluitend zal – onder leiding van een professioneel technisch voorzitter – een opsomming worden gemaakt van alle onderwerpen, ideeën en voorstellen die de aanwezigen aandragen. Dit kan van alles zijn, van fysieke verbeterideeën in de openbare ruimte tot sociale activiteiten voor oudere of juist jongere wijkbewoners.

Na een korte pauze zal men in het tweede deel van de avond meteen met deze opsomming aan de slag gaan. Er zal gekeken worden naar de haalbaarheid van de ideeën en er zullen werkgroepjes worden samengesteld met bewoners én professionals om een probleem of idee direct uit te werken. Expertise, kennis, netwerk en belangstelling van bewoners op een bepaald gebied kan op deze manier optimaal worden ingezet en benut.
De werkgroepjes gaan dan voor een beperkte tijd met het idee of probleem aan de slag en zullen in een volgend buurtpanel, deze vindt in het najaar van 2015 plaats, de resultaten en voortgang terugkoppelen naar het buurtpanel.

‘Het buurtpanel is er
voor elke Weesper’

Waarom zou ik deelnemen aan dit buurtpanel?
Als inwoner, ondernemer, of (bestuurs)lid van een vereniging weet u natuurlijk precies wat er speelt in uw wijk. Als geen ander weet u ook waar het aan schort. Wat kan beter, anders, veiliger, fraaier of schoner in uw wijk? Waarschijnlijk kunt u direct al wat dingen noemen.

Om deze ideeën handen en voeten te geven is dit buurtpanel in het leven geroepen.
In buurtpanel Hogeweij en Noord-West kunt u zich samen met andere wijkbewoners of wijkgebruikers buigen over relevante onderwerpen en knelpunten in de eigen wijk en deze adequaat oppakken en oplossen.

Daarnaast zijn nieuwe initiatieven ook van harte welkom. Wilt u bijvoorbeeld een handwerkgroep oprichten in uw wijk? Samen uw wijk veiliger maken door een groeps-app van straat- of wijkgenoten op te zetten? Iets organiseren voor ouderen in uw wijk of juist voor jongeren? Of een bewonerscommissie opstarten? Ook voor dit soort initiatieven is het buurtpanel de juiste plek.

Is een buurtpanel iets voor mij?
Het buurtpanel is er voor elke Weesper. Het vormt een leuke manier om buurtgenoten beter te leren kennen en kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen. Met elkaar brengt je initiatieven op gang en maak je de eigen leefomgeving weer een stukje prettiger.

Kan ik ook meedoen aan het buurtpanel als ik 18 februari verhinderd ben?
Wanneer u woensdag 18 februari 2015 verhinderd bent, dan kunt u toch deelnemen aan het buurtpanel. U kunt zich dan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres opgeven voor de ‘elektronische kaartenbak’ van meedenkende wijkbewoners/wijkgebruikers. U krijgt dan het verslag van de bijeenkomst toegestuurd.

De elektronische kaartenbak vormt een basisbron, waaruit de professionele organisaties kunnen putten als er zich een idee of voorstel voordoet, waarbij de kennis, de ervaring, de expertise, het netwerk of de belangstelling van deze deelnemers gewenst is.

Vragen over de buurtpanels?
Gemeente Weesp
Tel: (0294) 491 391
E-mail: buurtpanel@weesp.nl 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken