HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Buitenspeeldag 2015

Buitenspeeldag 2015

Dit item is verlopen op 20-05-2015.

Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden. Deze is altijd op de tweede woensdag in juni. Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar en naar hartenlust kunnen spelen.

De Buitenspeeldag is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, Scouting Nederland, Jantje Beton en Nickelodeon.

De gemeente regelt, onder bepaalde voorwaarden, een vergunning en de straatafzetting.

Wilt u met u met uw straat meedoen aan de Buitenspeeldag op woensdag 10 juni a.s. volgt hieronder de werkwijze:

  • Aanmeldingen dienen uiterlijk 8 weken van tevoren bij de gemeente binnen te zijn, anders kan uw aanvraag niet meer in behandeling genomen worden.
  • U meldt uw organisatie en bijbehorende stra(a)t(en) aan door een e-mail te sturen aan: info@weesp.nl.
  • Organisatiecomités zijn verplicht hun straat te informeren.
  • Pas na goedkeuring van de gemeente kunnen uw plannen definitief doorgang vinden.
  • De gemeente Weesp verleent medewerking door het beschikbaar stellen en afleveren/ ophalen van hekken om de stra(a)t(en) af te zetten. Deze hekken dienen door de organisaties zelf op de weg te worden gezet en weer weggehaald. Niet iedere straat is geschikt voor afzetting. Houd daar rekening mee!

Verder heeft u zich aan de volgende voorwaarden te houden, volgens de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.26, lid 2:

  1. het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 50 personen;
  2. het evenement vindt plaats tussen 09.00-21.00 uur;
  3. er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 9.00 uur of na 21.00 uur;
  4. er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
  5. er dient een organisator te zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met mevrouw T. Andreas van de afdeling Samenleving via telefoonnummer (0294) 491 391, of per e-mail aan info@weesp.nl.

Zie ook: www.buitenspeeldag.nl of www.jantjebeton.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken