HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Belangrijke WMO informatie over PGB en Wmo

Belangrijke WMO informatie over PGB en Wmo

Dit item is verlopen op 11-11-2015.

Verlenging indicatie persoonsgebonden budget (pgb)

Ontvangt u zorg, ondersteuning of een voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan wordt uw indicatie opnieuw beoordeeld. Deze nieuwe beoordeling is nodig vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving. U ontvangt hierover ook een brief. 

Verlenging van de indicatie

Voordat wij het onderzoek doen om tot een nieuwe beoordeling te komen, verlengen wij uw indicatie tot 1 mei 2016. Zo kunnen wij de voortzetting van uw zorg garanderen. Voor de nieuwe beoordeling maken wij een afspraak voor een gesprek bij u thuis. U ontvangt hierover van ons bericht. We kijken dan opnieuw welke ondersteuning u nodig heeft.Vertraagde facturen voor de eigen bijdrage Wmo

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van zorg, ondersteuning of een voorziening vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Uw (gezamenlijk) inkomen bepaalt de hoogte van die bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage namens de gemeente. U ontvangt van het CAK een brief waarin de hoogte van de eigen bijdrage staat vermeld. U betaalt uw eigen bijdrage rechtstreeks aan het CAK..

Late aanlevering gegevens

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage aan de hand van gegevens die de gemeente en zorgaanbieder aanleveren. Helaas zijn deze gegevens te laat aan het CAK aangeleverd. Hierdoor kunt u in de komende periode een vertraagde factuur van het CAK ontvangen met eigen bijdragen voor meerdere perioden. Houd er rekening mee dat deze factuur hierdoor eenmalig hoger is.


Nog geen factuur ontvangen?

Maakt u gebruik van de Wmo en heeft u nog geen factuur van het CAK ontvangen? Dan is het verstandig om hiervoor een bedrag te reserveren. U kunt een inschatting van de hoogte van de eigen bijdrage maken door middel van de rekenmodule op de website van het CAK.

Betalingsregeling

Als u de eenmalig hogere factuur niet in één keer kunt betalen, is het mogelijk een betalingsregeling te treffen met het CAK. U kunt contact opnemen met het CAK (0800 1925) nà ontvangst van de factuur.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken