HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bekendmaking Verordening re-integratie Weesp 2015 en de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Weesp 2015

Bekendmaking Verordening re-integratie Weesp 2015 en de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Weesp 2015

Dit item is verlopen op 27-01-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat de

Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Weesp 2015” is vastgesteld.  De verordening treedt per 1 januari 2015 in werking.  

Deze verordening beschrijft de wijze van verrekening van een bestuurlijke boete bij recidive met een bijstandsuitkering.Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat de “Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Studietoeslag Weesp 2015” is vastgesteld.  De verordening treedt per 1 juli 2015 in werking.  

Deze verordening beschrijft het instrumentarium dat kan worden ingezet om inwoners behorende tot de doelgroep van de Participatiewet te ondersteunen bij het vinden van werk. Ook zijn in de verordening kaders gesteld voor het inzetten van loonkostensubsidie en voor het verstrekken van studietoeslag.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken