HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bekendmaking Uitvoeringsprogramma OFGV 2017 Gemeente Weesp

Bekendmaking Uitvoeringsprogramma OFGV 2017 Gemeente Weesp

Dit item is verlopen op 11-08-2017.

Bekendmaking Uitvoeringsprogramma OFGV 2017 Gemeente Weesp

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat zij een Uitvoeringsprogramma OFGV 2017 Gemeente Weesp hebben vastgesteld.

Stukken ter inzage

Om belangstellenden hiervan kennis te laten nemen hebben zij voorts besloten dit programma vanaf 18 mei 2017 gedurende 12 weken ter inzage te leggen in het informatiecentrum van de gemeente Weesp. Het informatiecentrum is gevestigd in het Stadskantoor (voor openingstijden en adresgegevens, zie Algemene Informatie).

Op verzoek kan , een medewerker van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving een toelichting op de stukken geven in het Stadskantoor.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken