HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bekendmaking belastingverordeningen 2017 en aanwijsbesluit parkeren 2017

Bekendmaking belastingverordeningen 2017 en aanwijsbesluit parkeren 2017

Bekendmaking belastingverordeningen 2017 en aanwijsbesluit parkeren 2017

De gemeenteraad van Weesp heeft de volgende verordeningen vastgesteld:

  1. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017;
  2. Verordening roerende-zaakbelastingen 2017;
  3. Verordening rioolheffing 2017;
  4. Verordening afvalstoffenheffing 2017;
  5. Verordening marktgelden 2017;
  6. Verordening lijkbezorgingsrechten 2017;
  7. Verordening leges 2017;
  8. Verordening parkeerbelasting 2017;
  9. Verordening precario 2017; en
  10. Verordening scheepvaartrechten 2017.

In de verordeningen zijn de bepalingen en de tarieven opgenomen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen in 2017. Daarnaast is door het college van burgemeester en wethouders een aanwijzingsbesluit voor parkeren vastgesteld, waarin wordt aangegeven op welke plaatsen en tijden in 2017 tegen betaling geparkeerd kan worden.

De nieuwe verordeningen en het aanwijzingsbesluit zijn van toepassing vanaf 1 januari 2017. De belastingverordeningen en het aanwijzingsbesluit parkeren liggen de komende 12 weken vanaf 28 december 2016 ter inzage bij de gemeente Weesp (Nieuwstraat 70a te Weesp).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Belastingen SWW, tel. (035) 655 91 94, e-mail info@belastingensww.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken