HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Basisweg 2 (golfcentrum)*

Basisweg 2 (golfcentrum)*

Verlenging beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met 6 weken zijn verlengd.

Basisweg 2 (golfcentrum)*

  • het wijzigen van de bestemming, van ondergeschikte horeca naar uitgebreide horeca

datum verzending 7 mei 2018

Om de hiervoor genoemde aanvragen te kunnen inzien kan een afspraak voor inzage gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00 uur).

* bezwaar college

Om de hiervoor genoemde besluiten te kunnen inzien kan een afspraak voor inzage gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00 uur). Voor de bezwaarprocedure, zie Procedures onder aan deze pagina.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken