HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda gemeenteraadsvergadering

Agenda gemeenteraadsvergadering

Dit item is verlopen op 18-03-2015.

Datum: donderdag 5 februari 2015
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadzaal

 

1.     Opening en mededelingen
2.      In memoriam wethouder J.H. van Veen
3.      Benoeming en beëdiging wethouder J. Overmars, februari 2015
4.      Vragenmoment voor raadsleden
5.      Spreekrecht burgers (over onderwerpen op deze agenda)
6.      Vaststelling agenda
7.      Bekrachtigen geheimhouding verslag discussieavond d.d. 14 januari 2015
8.      Lijst van ingekomen stukken van 9 december 2014 tot en met 28 januari 2015
9.      Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 17 december 2014
10.    Hamerstukken
10.1. Risicoprofiel Gooi en Vechtstreek (aangehouden in de raadsvergadering

          d.d. 17 december 2014)
10.2. Regionale Veiligheidsstrategie 2015-2018
10.3. Invoering werkkosten
11.    Bespreekstukken
11.1. Onderzoeksresultaten en advies Gemeentemuseum Weesp
11.2. Verruiming openingstijden winkels op zon- en feestdagen
11.3. Verantwoording fractiebudgetten 2014
12.    SluitingInspreken
Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda. Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, tel. (0294) 491 235/491 324 of via de e-mail griffier@weesp.nl

 

Deze agenda en bijbehorende stukken staan ook op de website van de gemeente Weesp www.weesp.nl/raadsinformatie.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken