HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda gemeenteraad

Agenda gemeenteraad

Dit item is verlopen op 11-05-2016.

Datum:            donderdag 31 maart 2016

Aanvang:        20.00 uur

Locatie:           Raadzaal

1.Opening en mededelingen

2.Vragenmoment voor raadsleden

3.Spreekrecht burgers (over onderwerpen op de agenda)

4.Vaststelling agenda

5.Lijst van ingekomen stukken van 17 februari tot en met 23 maart 2016

6.Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering van 24 februari 2016

Hamerstukken

7.Nieuw besluit overdracht taken aan Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek

8.Plan van Aanpak Bestuurlijke Toekomst

9.Evaluatie buurtpanels 2015

Bespreekstukken

10.Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Tuning, maart 2016

11.Schapenbegrazing schansen

12.Aanleg boothelling aan de Nijverheidslaan

13.Input Kadernota 2017

14.Sluiting

Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda.

Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, t. (0294) 491 235 of 491 324 of via de mail griffier@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken