HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda gemeenteraad

Agenda gemeenteraad

Dit item is verlopen op 06-04-2016.

Datum:            let op: woensdag 24 februari 2016 (!)

Aanvang:        20.00 uur

Locatie:           Raadzaal

1.Opening en mededelingen

2.Vragenmoment voor raadsleden

3.Spreekrecht burgers (over onderwerpen op deze agenda)

4.Vaststelling agenda

5.Lijst van ingekomen stukken van 20 januari tot en met 16 februari 2016

6.Vaststelling besluitenlijst van 28 januari 2016

Hamerstukken

7.Stand van zaken openstaande moties tot en met 31 december 2015

8.Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2016, Toezicht en Handhaving Beleid Weesp 2016-2018

9.Beroepsschrift tegen bestemmingsplan Bedrijventerrein Weesp

10.Digitaal ondertekenen ruimtelijke plannen

11.Verantwoording fractiebudgetten 2015

12.Voorstel tot wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio in verband met Gooise Meren

13.Regionale Samenwerkingsagenda + amendementen uit regio

Bespreekstukken

14.Ontwikkeling bedrijventerrein Nijverheidslaan

15.Kadernota maatschappelijk vastgoed 2016

16.Initiatiefvoorstel continuering Ambassadeurs regio Gooi en Vechtsteek

17.Sluiting

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken