HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Achterherengracht 21, 21a, 23 / Herengracht 40*

Achterherengracht 21, 21a, 23 / Herengracht 40*

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met 6 weken is verlengd voor:

Achterherengracht 21, 21a, 23 / Herengracht 40*

  • het realiseren van 4 woningen in de bestaande bebouwing

datum verzending 28 mei 2018

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00 uur).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken