HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Aanwijsbesluit verordening parkeerbelastingen 2015

Aanwijsbesluit verordening parkeerbelastingen 2015

Dit item is verlopen op 21-10-2015.

Door het college van burgemeester en wethouders is een aanwijsbesluit verordening parkeerbelasting 2015 vastgesteld. Dit besluit regelt de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling geparkeerd kan worden. Bij dit besluit hoort een overzichtskaart waarop dit parkeergebied is aangegeven.

Dit besluit treedt de dag na deze publicatie in werking op welke datum het voorgaande besluit komt te vervallen. Het besluit ligt de komende 12 weken ter inzage in het infocentrum.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken