HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Plan voor verbetering luchtkwaliteit in schoolgebouwen

Plan voor verbetering luchtkwaliteit in schoolgebouwen

Naar aanleiding van twee aanvragen in 2019 voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het Casparus en Vechtstede College, heeft wethouder Onderwijs Astrid Heijstee besloten een regeling op te stellen voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het programma ‘Gezonde Schoolgebouwen 2021’ is het resultaat hiervan. Dit plan is op 9 juni door het college van B en W vastgesteld. De schoolbesturen bepalen zelf of ze aan dit programma willen meedoen.

Duurzaam

Het is belangrijk dat er voldoende gezonde en frisse lucht is in de leslokalen. Een verbetering van de luchtkwaliteit en goede ventilatiesystemen in de leslokalen zijn daarom nodig. De verbeteringen waar het om gaat, zijn aanpassingen of vervanging van het huidig ventilatiesysteem en eventuele maatregelen tegen fijnstof. Deze verbeteringen leiden vrijwel altijd tot een toename van de energie- en onderhoudslasten voor een school. Om deze hogere kosten te compenseren, worden aan de hand van een energiescan verduurzamingsmaatregelen aangeboden aan de schoolbesturen. Dat kan gaan om het plaatsen van zonnepanelen of ledverlichting.

Schoolgebouwen

Het programma betreft de gebouwen van de Brede School Kors Breijer, Van der Muelen-Vastwijkschool, De Triangel, Het Vechtstede College en Casparus College. Omdat de Jozefschool verhuist naar de nieuwe school in Weespersluis, is dit gebouw nu niet meegenomen in het programma. Datzelfde geldt voor de scholen in Aetsveld, omdat daar binnen enkele jaren ook nieuwbouw komt. Bij nieuwbouw wordt uiteraard rekening gehouden met de kwaliteitseisen.

Besluitvorming

Voordat er gestart wordt, moet de gemeenteraad met dit plan instemmen. Het budget om tot deze verbeteringen te komen bedraagt € 1.350.000. De financiering is op basis van cofinanciering met de schoolbesturen. Deze investering wordt opgenomen in de kadernota die op 9 juli aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en wordt definitief als de begroting 2021 in november wordt vastgesteld.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken