HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Brief burgemeester over Coronavirus

Brief burgemeester over Coronavirus

Beste Weespers,

In heel Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De benodigde maatregelen zullen gevolgen hebben voor ons allemaal. Toch is het van groot belang dat we ons hieraan houden, om het Coronavirus zo min mogelijk kans te geven zich verder te verspreiden.

Minimaal tot en met 31 maart zijn de volgende maatregelen van kracht:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als de klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt vermijdt grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen worden mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen (zoals de politie, hulpdiensten of nutsbedrijven): er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten worden verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges te geven.
  • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs, en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen ook niet de groep met de hoogste risico‚Äôs. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiting weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

Voor oudere en kwetsbare bewoners is het Coronavirus extra bedreigend. Ik doe daarom een beroep op u allemaal om hen extra in de gaten te houden.

Evenementen worden geannuleerd en de grotere publieke instellingen moeten helaas voorlopig hun deuren sluiten. Ik realiseer mij dat veel ondernemers en organisatoren hierdoor een lastige tijd tegemoet gaan. Alle externe bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Weesp worden, in elk geval tot en met 31 maart, geannuleerd. Museum Weesp sluit tot deze datum ook haar deuren.

De maatregel om thuis te werken waar mogelijk, geldt uiteraard ook voor medewerkers van de gemeente Weesp. Hierdoor komt ook de gemeentelijke dienstverlening onder druk te staan. Ik vraag om uw begrip hiervoor. We proberen wel de dienstverlening aan u te blijven aanbieden. De loketten blijven daarom tot nader order geopend.

De maatregelen hebben impact op ons leven. We zullen dat ook gaan merken in Weesp. U wordt over nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk op de hoogte gehouden. Tot die tijd hoop ik dat iedereen het verstand gebruikt om met deze nieuwe situatie om te gaan. Samen beschermen we op die manier de mensen om ons heen.

Astrid Heijstee,

loco-burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken