HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Bericht van burgemeester Van Bochove

Bericht van burgemeester Van Bochove

Het is dinsdagochtend 17 maart bijna acht uur. Vanuit mijn werkkamer kijk ik over het Grote Plein.

De marktkooplieden hebben hun plaatsen ingenomen. Het lijkt een normale markt, maar dat is het duidelijk niet. Alles is anders dan wat wij gewend zijn. Kinderen zie ik niet richting de scholen gaan. De straten zijn leger dan normaal. De horecagelegenheden gaan niet open. En zo kan ik dit lijstje langer maken.

De coronacrisis raakt ons allemaal. Soms persoonlijk, als het gaat om zorgen om de eigen gezondheid. Soms persoonlijk, als het gaat om de onmiddellijke sluiting van een (horeca)onderneming. Soms persoonlijk, als het gaat om de combinatie van thuiswerken en de zorg voor de kinderen, die niet naar school en naar de buitenschoolse opvang kunnen. Soms persoonlijk, als het gaat om de vraag kan ik de (mantel)zorg voor mijn naaste nog voortzetten. De coronacrisis raakt ons allemaal en ieder heeft daar een eigen verhaal bij.

Tot nu toe heeft u als inwoners zich op een goede manier gevoegd in de maatregelen die zijn genomen. Dat vraagt het nodige van u. Voor een paar dagen is dat meestal niet zo moeilijk, maar dit gaat langer duren. Aan die onzekerheid moeten wij het hoofd bieden.

Dat vraagt solidariteit en betrokkenheid naar elkaar. Dat vraagt oog te hebben voor die mensen in uw omgeving die kwetsbaar zijn. En, let op, dat zijn niet alleen onze oudere inwoners. Ook inwoners met een beperking, minder redzame inwoners. Heb oog voor elkaar. Zoek de verbinding. Durf zo nodig ook om hulp te vragen van mensen in uw omgeving.

Alleen door samen en in verbinding de problemen het hoofd te bieden, gaan wij als Weespers de crisis doorkomen.

Bas Jan van Bochove, burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken